VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

07.01.2005
2005/007 - SSK Tavan ve Taban Tutarları Değişti

01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere, 16-328 Ek SSK Genelgesi ile SSK tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 16-328 Ek SSK Genelgesine ilişkin tam metin aşağıdaki gibidir.

Taban Aylık 448,70 YTL

Tavan Aylık 3.176,70 YTL
 

Bilgilerinize Sunulur.

 

  

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sigorta Primleri Daire Başkanlığı

SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/4031

ANKARA, 04/01/2005

KONU: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları,

idari para cezaları ve damga vergisi

GENELGE

16-328 Ek

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 78’inci maddesinin 5198 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrasında, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6,5 katı olduğu öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 5228 sayılı Kanunun 59’uncu maddesinin 13’üncü fıkrası ile değişik 2’nci maddesinin son fıkrasında, Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Yeni Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Yeni Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı öngörülmüş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 16-326 Ek sayılı Genelgemizde açıklanmıştır.

Bu arada, 30.12.2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan 2004/2 sayılı Karar ile,

1-16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında 16,29 (onaltı,yirmidokuz) Yeni Türk Lirası,

2-16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında 13,86 (onüç,seksenaltı) Yeni Türk Lirası,

Olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; sigorta primlerine, işsizlik sigortası primine ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları aşağıda gösterilmiştir.

1-SİGORTA PRİMLERİNE, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNE VE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE ESAS GÜNLÜK VE AYLIK KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI:

A) ÖZEL SEKTÖR:

01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında;

Günlük alt sınır = 16,29 YTL

Aylık Alt Sınır = 488,70 YTL

Günlük üst sınır = 105,89 YTL

Aylık üst sınır = 3.176,70 YTL

B) KAMU SEKTÖRÜ:

-2004/Aralık ayının ikinci yarısı için alt sınır = 236, 96 YTL

(14,81 YTL x 16 gün = 236,96 YTL)

-2005/Ocak ayının ilk yarısı için alt sınır = 228,06 YTL

(16,29 YTL x 14 gün = 228,06 YTL)

-15.12.2004-14.1.2005 devresi için alt sınır = 465,02 YTL

-15.01.2005 tarihinden sonrası için günlük alt sınır = 16,29 YTL

-15.01.2005 tarihinden sonra aylık alt sınır = 488,70 YTL

-2004/Aralık ayının ikinci yarısı için üst sınır =1.540,32 YTL

(96,27 YTL x 16 gün = 1,540,32 YTL)

-2004/Ocak ayının ilk yarısı için üst sınır =1.482,46 YTL

(105,89 YTL x 14 gün = 1,482,46 YTL)

-15.12.2004-14.1.2005 devresi üst sınır =3.022,78 YTL

-15.01.2005 tarihinden sonrası için günlük üst sınır = 105,89 YTL

-15.01.2005 tarihinden sonrası için aylık üst sınır =3.176,70 YTL

C- ÇIRAKLAR VE ÖĞRENCİLER İÇİN:

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 25’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yaş durumlarına göre tespit olunan asgari ücretlerin %50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulduğundan, 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında bunların sigorta primlerine esas aylık kazanç tutarı, 16 yaşından büyükler için günlük 8,15 YTL, aylık 244,50 YTL, 16 yaşından küçükler için ise günlük 6,93 YTL, aylık 207,90 YTL olarak uygulanacaktır.

2-İDARİ PARA CEZALARI :

506 sayılı Kanunun 140’ıncı maddesi gereğince 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında işlenecek fiiller için uygulanacak idari para cezaları, 4857 sayılı İş Kanununa göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen 488,70 YTL aylık asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır.

3-DAMGA VERGİSİ:

31.12.2004 tarihli, 25687 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7’inci maddesi ile, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablo, bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, daha önce Kurumumuza verilen asıl ve ek nitelikteki prim belgelerinden dolayı alınan 8.000.000 TL tutarındaki damga vergisi, 01.01.2005 tarihinden itibaren 9,00 YTL’ye yükseltildiğinden, uygulamada bu husus göz önünde bulundurulacaktır.

Bilgi edinilmesini, buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.

Celal ÖZCAN Sait ERSOY

Daire Başkanı G. Genel Müdür

Kurum Başkanı V.

 
 Tarih : 31.1.2006   (Bu haber toplam 2058 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com