VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

DETAYLAR

 Tarih : 21.12.2006

Makale :   

Ödenmeyen SSK Primleri Gider Yazılamayacaktır.

Gelir Vergisi Kanununun 40'ıncı maddesinin 2'nci fıkrasında, ticari kazancın tespitinde, işverenlerce hizmet erbabı için ödenen SSK primlerinin dönem kazancının tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 506.sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80'inci maddenin birinci fıkrasında, ''İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden, bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlilerden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar ödemeye mecburdur.'' denilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında da ''Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılamaz.'' Hükmü yer almıştır.

Bu hükümlere göre, SSK primlerinin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir.

Ancak, 506 sayılı kanunun 80'inci maddesi gereğince bir aya ait SSK primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir. Aynı şekilde bu esas geçici vergi dönemlerinin son ayı açısından da geçerlidir. Bunun dışında ödenmemiş SSK primlerinin gider yazılması kanunen mümkün değildir.

Sosyal Sigortalar Kanununun 80'nci maddesine göre, gecikmiş sigorta primleri ne zaman ödenirse o dönemin gideri olacaktır. (Yıl içerisinde ödenmemiş olmakla beraber beyannamenin verileceği tarihe kadar ödenen primlerde gider yazılabilir)

Bu durumda, fiilen ödenmediği halde yapılan tahakkuk işlemi dolayısıyla gider hesaplarına intikal eden SSK primlerinin gider hesaplarından çekilerek, ödemenin yapıldığı dönemde giderleştirilmek üzere bilançoda gelecek dönem gider hesaplarına çekilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, fiilen ödenmediği halde yapılan tahakkuk işlemi dolayısıyla gider hesaplarına intikal eden SSK primlerinin kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha ilave edilmesi gerekmektedir.

 
 Tarih : 21.12.2006   (Bu makale toplam 3440 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com