VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2007/075  Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlgili İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması.  06.07.2007
 2007/074  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Mali Tatile İlişkin Tebliği.  06.07.2007
 2007/073  2007 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde de Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Yapılmayacaktır.  06.07.2007
 2007/072  6183 Sayılı Kanuna İlişkin Tebliğler Birleştirildi.  03.07.2007
 2007/071  374 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.Vergi Borçluları Açıklanıyor.  28.06.2007
 2007/070  Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra No'lu Genel Tebliği Yayımlandı.  02.07.2007
 2007/069  105 No.lu KDV Genel Tebliğinin Getirdikleri  02.07.2007
 2007/068  Fason Tekstil İşlerinde Tevkifat Kaldırıldı.  02.07.2007
 2007/067  Bağış ve Yardımlarda İndirim ve KDV Uygulaması  02.07.2007
 2007/066  49. No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.  29.06.2007
 2007/065  BSMV Beyannameleri Elektronik Ortamda Verilecek. VUK. 373 no lu Genel Tebliğ.  29.06.2007
 2007/064  İptal Edilen Sigorta Poliçelerine İlişkin BSMV Uygulaması Hakkında 85 nolu Tebliğ Yayınlandı.  13.06.2007
 2007/063  Konut Finansmanı İçin Kullandırılacak Kredilerin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Karşısındaki Durumu.  08.06.2007
 2007/062  Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin Hiç Verilmemesi yada Süresinden Sonra Verilmesi Hkk.  07.06.200
 2007/061  2007/12143 sayılı BKK ile KDV de İndirim.  30.05.2007
 2007/060  Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Kapsamında Vergi Dairelerine Olan Borçların Ertelenmesi.  18.05.2007
 2007/059  Türk Parasından "Yeni" İbaresi Kaldırılıyor.  07.05.2007
 2007/058  İlk Üç Aylık Dönemde Yeniden Değerleme Eksi Çıktı. Bu dönem Uygulma Yapılmayacak.  03.05.2007
 2007/057  İhraç Kayıtlı Teslim ve Tevkifat Uygulaması İle İlgili 104 No.lu KDV Tebliği Yayınlandı.  01.05.2007
 2007/056  Mart 2007 Dönemine İlişkin SSK Beyanı ve Ödemesi 01 Mayıs 2007 Tarihine Uzatıldı  01.05.2007
 2007/055  264 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı  01.05.2007
 2007/054  Özel Güvenlik Hizmetleri Tüm Mükellefler Açısından Tevkifat kapsamına Alınıyor.  27.04.2007
 2007/053  Yeni Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri. Toplu Liste.  24.04.2007
 2007/052  Artık Alışverişlerinde Belge Almayan Tüketicilere de Ceza Kesilecek.  17.04.2007
 2007/051  Mortgage İşlemlerindeki BSMV İstisnaları Hakkında 84 nolu Gider Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.  17.04.2007
 2007/050  Vergi Usul Kanunu 371 No.lu Tebliği Yayınlandı.  17.04.2007
 2007/049  G.İ Başkanlığınca Yayınlanan 63 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirküleri İle Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı  16.04.2007
 2007/048  Dövize Endeksli Kur Farkları BSMV' ye Tabi Tutulacaktır.  12.04.2007
 2007/047  48 no lu Damga Vergisi Genel Tebliği Yayınlndı. Noterler İşlem Yaptıkları Kağıtların Damga Vergisinden Sorumlu.  12.04.2007
 2007/046  Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Uyuşmazlığı Hakkında.  11.04.2007
 2007/045  ÖTV Taahhütnameleri İle İlgili Damga Vergisi Uygulamaları Hakkında 17 no lu Damga Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.  11.04.2007
 2007/044  Kurumlar Vergisi Mükellefleri İki Ayrı Muhtasar Beyanname Verecekler.  09.04.2007
 2007/043  Beyannamelerin Verilme Sürelerinde Yapılan Değişiklikler Mart Ayına Ait Beyannamelerini de Kapsamaktadır.  09.04.2007
 2007/042  Vergi Usul Kanunu 370 Nolu Genel Tebliği Yayınlandı.  07.04.2007
 2007/041  2006 Yılına İlişkin Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi İle İlgili Sirküler Yayınlandı.  07.04.2007
 2007/040  Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Vergi Usul Kanunu 370 No.lu Tebliğ Yayınlandı.  07.04.2007
 2007/039  İlk Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları  04.04.2007
 2007/038  Gelir Vergisi Geçici Vergi Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyanname Verme Sürelerinde Değişiklik yapıldı.  04.04.2007
 2007/037  GV ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 5615 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmiştir.  04.04.2007
 2007/036  Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 1 no lu Genel Tebliğ Yayınlandı.  03.04.2007
 2007/035  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri No.lu Genel Tebliği Yayınlandı.  03.04.2007
 2007/034  369 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı.  03.04.2007
 2007/033  Mali Tatil Kanunu Yürürlüğe Girdi.  28.03.2007
 2007/032  KDV Kanununun 13/D Maddesi Kapsamındaki Makine Teçhizat Teslimlerinin Finansal Kiralama Yoluyla Yapılması Halinde KDV Uygulaması Hakkında 47 No.lu KDV Sirküleri Yayınlandı.  22.03.2007
 2007/031  Anonim Ve Limited Şirketlerin Kuruluş Ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı.  15.03.2007
 2007/030  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 26.03.2007 Tarihine Şubat 2007 Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilme Süresi 23.03.2007 Tarihine Kadar Uzatıldı.  13.03.2007
 2007/029  Şubat 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 26.03.2007 Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatıldı  13.03.2007
 2007/028  Beyana Tabi Geliri Sadece Kira Gelirinden Oluşan Mükellefler İsteğe Bağlı Olarak Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderebilecekler  13.03.2007
 2007/027  Gelir Vergisi Kanunu Geç. 67 nci Madde Uyarındaki TÜFE ye Endeksli Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesi  12.03.2007
 2007/026  Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında 43 No lu Tebliğ Yayınlandı.  09.03.2007
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN