VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2008/005  Dördüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları Yayınlandı.  04.01.2008
 2008/004  Fason Tekstilde Tevkifat ve KDV si İndirilen Mal Ve Hizmetler Hakkında 107 No.lu KDV Genel Tebliği Yayınlandı.  04.01.2008
 2008/003  2007 Yılı Defterlerinin Kapanış Tasdikini Unutmayınız.  03.01.2008
 2008/002  2008 Yılında Geçerli Kıdem Tazminat Tavanı Değişti.  03.01.2008
 2008/001  Anonim ve Limited Sirketlerin Sermayelerini Asgari Tutara Yükseltme Süreleri Uzatıldı.  02.01.2008
 2007/120  2008 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri Açıklandı. (2007/13044 Sayılı BKK)  31.12.2007
 2007/119  KDV Oranlarında Önemli Değişiklikler (2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Yayınlandı.  31.12.2007
 2007/118  Yeni Asgari Ücret Belirlendi.  27.12.2007
 2007/117  Reeskont Oranı Yüzde 27’ye İndi.  28.12.2007
 2007/116  2008 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıt Bedelleri Belli Oldu  28.12.2007
 2007/115  Gelir Vergisi Uygulamasında 2008 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had Ve Tutarlar Belirlendi.  28.12.2007
 2007/114  Bankalar Artık Kredi Kartlarından En Fazla Aylık Yüzde 4,93 Faiz Alabilecek.  28.12.2007
 2007/113  2008 Yılında Uygulanacak Ceza Tutarları İle Diğer Bazı Had ve Miktarlar Resmi Gazetede Yayınlandı.  26.12.2007
 2007/1112  2008 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran Ve Tutarları. 50 No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.  26.12.2007
 2007/111  2008 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesine İlişkin 29 No.lu Motorlu Taşıtlar Genel Tebliği Yayınlandı.  26.12.2007
 2007/110  2008 Yılı Emlak Vergileri % 3,6 Zamlı Olarak Uygulanacak. 52 sıra no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği  26.12.2007
 2007/109  2008 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları Yayınlandı  26.12.2007
 2007/108  2008 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi Yayınlandı.  26.12.2007
 2007/107  Döviz Cinsinden Alınmakta Olan Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayıları Yeniden Tespit Edildi  26.12.2007
 2007/106  2008 Yılında Uygulanacak Harçlar Tarifesi. Harçlar Kanunu 54 nolu Genel Tebliğ.  26.12.2007
 2007/105  2008 Yılı Defterlerinizin Tasdikini Unutmayınız.  25.12.2007
 2007/104  Fason Tekstil İslerinde KDV Tevkifatı Tekrar Uygulamaya Geçecek.  25.12.2007
 2007/103  Kasım 2007 Dönemi KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.  24.12.2007
 2007/102  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayınlandı.  06.12.2007
 2007/101  Gerçek Ücretlilerin Vergilendirilmesinde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve İlgili Açıklamalar Resmi Gazetede Yayınlandı  04.12.2007
 2007/100  ÖTV Kanununa Ekli I ve III Sayılı Listelerde Yer Alan ÖTV Tutarları Yeniden Tespit Edildi.  03.11.2007
 2007/099  Finansal Kiralamada, Kiracı Değişikliği Sırasında Düzenlenen Kağıtlar İle Konuya İlişkin Devir İşlemleri, Damga Vergisi ve Harç İstisnasından Yararlanamayacaktır.  03.12.2007
 2007/098  Limited ve Anonim Şirketlerin Sermayelerini, Yeni Asgari Esas Sermaye Miktarına Yükseltmeleri İçin Ticaret Sicili Memurluğuna Son Müracaat Tarihi 31.12.2007 de Sona Eriyor.  03.12.2007
 2007/097  İsletme Hesabına Göre Defter Tutan Mükelleflerin KDV ve Muhtasar Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Zorunluluğu 2008 Yılına Ertelendi.  20.11.2007
 2007/096  2007 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.  19.11.2007
 2007/095  Geçici Vergi Beyan Süresi 16 Kasım Akşamına Kadar Uzadı.  14.11.2007
 2007/094  ÖTV Kanununa Ekli I ve III Sayılı Listelerde Yer Alan ÖTV Tutarları Yeniden Tespit Edildi  02.11.2007
 2007/093  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannameleri de Elektronik Ortamda Verilebilecek  18.10.2007
 2007/092  2007 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı  10.10.2007
 2007/091  2007 Yılının Üçüncü Geçici Vergi Döneminin Sonu İtibariyle Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır.  08.10.2007
 2007/090  30.09.2007 İtibarı İle Aktifteki Hisse Senedi, Hazine Bonosu-Devlet Tahvili İle Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin VUK 279. mad. Uyarınca Değerlemeye Tabi Tutulması.  08.10.2007
 2007/089  30 Eylül 2007 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları.  07.10.2007
 2007/088  Riskli İşlerde Çalışanların Sigorta Uygulamalarında Değişiklik İçin Süre 30 Kasım’a Kadar Uzatıldı  26.09.2007
 2007/087  30 Eylül 2007 Gününe Kadar Riskli İşlerde Çalışanların Sigorta Uygulamalarında Değişiklik Yapılabilecektir.  20.09.2007
 2007/086  Şans Oyunlarında Belge Düzeni ve Avukat Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi Hakkında 375 no.lu VUK Genel Tebliği Yayınlandı.  12.09.2007
 2007/085  Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2008 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Tutarlar Tespit Edilmiştir.  30.08.2007
 2007/084  2007 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.  07.08.2007
 2007/083  İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin 106 No.lu KDV Tebliği Yayınlandı  28.07.2007
 2007/082  Vergide e-dilekçe Dönemi Başladı.  13.07.2007
 2007/081  Motorlu taşıtlar Vergisi 2’nci Taksitini Ödemeyi Unutmayınız.  10.07.2007
 2007/080  30.06.2007 Tarihi Değerlemelerde Kullanılması gereken Döviz Kurları  09.07.2007
 2007/079  Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşlerde Uygulanacak KDV Oranı Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı.  09.07.2007
 2007/078  Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlgili İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması Hakkında Sirküler.  06.07.2007
 2007/077  İlan ve Reklam Vergilerine İlişkin 4 no lu Sirküler Yayınlandı.  06.07.2007
 2007/076  Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması Sirküleri Yayınlandı.  06.07.2007
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN