VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2008/056  KDV İade Alacaklarında Hızlandırılmıs KDV İade Sistemi (HİS) 109 No.lu KDV Genel Tebliği İle Yürürlüğe Girdi.  11.04.2008
 2008/055  Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı  09.04.2008
 2008/054  Serbest Bölge İslem Formları Hakkında Genel Yazı Yayınlandı.  07.04.2008
 2008/053  Rent-A-Car Firmalarına Yönelik KDV Oranlarınd Değisiklik Yapıldı.  07.04.2008
 2008/052  Bazı KDV Oranlarında Değisiklik Yapıldı.  06.04.2008
 2008/051  31 Mart 2008 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları.  31.03.2008
 2008/050  Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Tebliği Taslağı Yayınlandı.  27.03.2008
 2008/049  Halka Açık Şirketler Transfer Fiyatlandırma Konusu İslemlerinde Değerleme Yaptıracaklardır.  27.03.2008
 2008/048  5736 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Kamu Alacaklarında Uzlasmaya Basvuru Süresi 30 Nisan Aksamına Kadar Uzatıldı.  27.03.2008
 2008/047  Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Önemli Tesvikleri İçeren 5746 SK TBMM de Kabul Edildi.  10.03.2008
 2008/046  İhraççıların Muafiyet Şartlarına Ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İliskin Esaslar Tebliği Yayınlandı.  10.03.2008
 2008/045  K.D.V. İade Taleplerinde Döviz Alım Belgesi İle İlgili Genelge Yayınlandı.  10.03.2008
 2008/044  Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İliskin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğde Değisiklik Yapıldı.  10.03.2008
 2008/043  Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı.  10.03.2008
 2008/042  Yıllara Sari İnşat Ve Onarım İş Yapan Mükelleflerin Vermesi Gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 25 Mart 2008 Tarihine Uzatıldı.  10.03.2008
 2008/041  2007 Yılında Elde Edilmis Olan Menkul Sermaye İratlarının Beyanına İliskin Esaslar  06.03.2008
 2008/040  5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlasma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanuna İliskin 3 No.lu Genel Tebliği Yayınlandı.  06.03.2008
 2008/039  5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlasma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanuna İliskin 2 No.lu Genel Tebliği  06.03.2008
 2008/038  2007 Yılında Elde Edilmis Olan Kira Gelirlerinin Beyan Esasları.  06.03.2008
 2008/037  2007 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirinin Beyanına İlişkin Esaslar.  05.03.2008
 2008/036  Hizmet İhracı ile Bavul Ticareti ve Bavul Ticareti Kapsamında İhracat Yapanlara İhraç Kaydıyla Teslimlerden Kaynaklanan KDV İadesi Hkk.  04.03.2008
 2008/035  5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun 1 no lu Genel Tebliği Yayınlandı  03.02.2008
 2008/034  Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında 5736 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdi  29.02.2008
 2008/033  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008/32-34 nolu Tebliğ  29.02.2008
 2008/032  Vergi Cezaları Ağırlaştırıldı. VUK Md.359  29.02.2008
 2008/031  Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulaması Başladı. (108 nolu KDV Genel Tebliği Yayınlandı.)  27.02.2008
 2008/030  K2 Belgesi Alma Süresi 31 Temmuz 2009 Tarihine Uzatıldı  22.02.2008
 2008/029  Elektronik Fatura Nedir? Elektronik Fatura Düzenleyebilecek Kuruluşlar  14.02.2008
 2008/028  İşverenlerin Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü Ve Terör Mağdurlarına İlişkin Çalıştırma Oranlarının Tespitine Dair BKK.  14.01.2008
 2008/027  Şarapta öTV İndirimine İlişkin 2008/13210 Sayılı BKK Yayınlandı.  13.02.2008
 2008/026  Geçici Vergi Beyan Süresi 15 Subat Aksamına Uzatıldı.  13.02.2008
 2008/025  K-2 Belgelerinde Uzama İhtimali Var. (ATO Duyurusu)  12.02.2008
 2008/024  Kendi Aracı İle Kendi Malını Taşıyan Ticari İşletmelerin K2 Yetki Belgesini İndirimli Alma Süresi 25 Şubat 2008 de Sona Eriyor.  11.02.2008
 2008/023  İhtilaf Konusu Vergilerde Ödeme Kolaylığı Getiren Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına Sunuldu.  11.02.2008
 2008/022  Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 05 Haziran 2008 Tarihine Uzatıldı.  11.02.2008
 2008/021  Seyahat Acentelerinde Ve Tarım Makinalarında KDV İndirimi.  11.02.2008
 2008/020  32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı.  11.02.2008
 2008/019  KDV Beyannamelerinde Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Bölümü Oran Bazında Ayrıldı.  07.02.2008
 2008/018  Ba ve Bs Formlarına İliskin Değisiklikler Yayınlandı. (VUK. 381 nolu Genel Tebliğ)  07.02.2008
 2008/017  SSK Primine Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları. 2008/ 6 Sayılı SSK Genelgesi  31.01.2008
 2008/016  Tütün Mamullerinin ÖTV si Yükseltildi. 2008/13061Sayılı BKK Yayınlandı.  24.01.2008
 2008/015  Döviz Kurlarıyla ilgili 380 No.lu V.U.K. Genel Tebliği Yayınlandı.  22.01.2008
 2008/014  Vergi Usul Kanunu Sirküleri/31 Yayınlandı. Meslek Odaları Bazı Üye Beyannamelerini Gönderebilecek.  18.01.2008
 2008/013  2008 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Kasko Değeri Uygulaması.  17.01.2008
 2008/012  Faaliyetleri Kısmen Veya Tamamen Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis ve Araçların Kiralanması Veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşası İle İlgili Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnasının Uygulama Şekli Yeniden Düzenlenmiştir.  09.01.2008
 2008/011  Banka Garantisinde Olan Çek Yaprağı Tutarı 435 YTL’na Yükseldi.  09.01.2008
 2008/010  KDV İade Alacağının Ortaklarla Mal Ve Hizmet Temin Edilen Satıcıların Vergi Borcuna Mahsubu Uygulaması Sona Erdi.  09.01.2008
 2008/009  Yatırım İndirimi İstisna Tutarının Endekslenmesinde Kullanılacak Yeniden Değerleme ve ÜFE Oranları  07.01.2008
 2008/008  2007 Yılı İçin Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır.  07.01.2008
 2008/006  2008 Yılı Sigorta Primine Esas Taban ve Tavan Tutarı Değişti.  04.01.2008
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN