VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2008/106  Turizm Komisyonlarındaki KDV Tevkifatı Düzenlemesi Hakkında.  11.07.2008
 2008/105  Büyük ve Küçük Bas Hayvan Eti Alımında KDV Tevkifatı Düzenlemesi Hakkında.  11.07.2008
 2008/104  3065 Sayılı KDV Kanununda Yapılan Değisiklikler. 110 no.lu KDV Genel Tebliği Yayınlandı.  11.07.2008
 2008/103  ÖTV Kanunu 8/1 İnci Maddesi Uyarınca Mal Alımına Veya İthaline İliskin Bildirim Formu  11.07.2008
 2008/102  Haziran 2008 Dönemi Aylık Beyannameleri İçin Son Ödeme Günü 30 Temmuz 2008  11.07.2008
 2008/101  ÖTV Kanununda Yapılan Değisikliklere Yönelik 14 No.lu ÖTV Genel Tebliği Yayınlandı  08.07.2008
 2008/100  2008-3 No.lu Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.  08.07.2008
 2008/099  Şirket Aktifinde Yer Alan Hisse Senedi, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili İle Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin VUK’nun 279’ uncu Maddesi Gereğince Değerlemeye Tabi Tutulması  02.07.2008
 2008/098  1 Temmuz – 31 Aralık 2008 Arasında Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Günlük ve Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı Hkk  02.07.2008
 2008/097  İkinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları  02.07.2008
 2008/096  İnce Ham Yağlar İle Tütün Mamullerinde ÖTV Tutarı Artırıldı.  02.07.2008
 2008/095  Hadler Üzerinde Vergi Borcu ve Cezası Bulunanlar Temmuzda İlan Edilecekler. VUK. 384 nolu Genel Tebliğ.  30.06.2008
 2008/094  Basel II Kriterlerinin Uygulama Tarihi Yine Ertelendi.  25.06.2008
 2008/093  267 nolu Gelir Vergsisi Genel Tebliği Yayınlandı.  24.06.2008
 2008/092  Tesvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Mayıs Dönemi Muhtasarı Eski Sistemde Verilecektir.  24.06.2008
 2008/091  Mali Tatil 01 Temmuz 2008 Salı Günü Baslıyor.  24.06.2008
 2008/090  Ücretler Banka Aracılığı İle Ödenecek.  20.06.2008
 2008/089  Motorlu Tasıtlar Vergisi de Tecil Edilebilecek.  12.06.2008
 2008/088  Spor Kulüplerinde Taksitlendirme İçin Son Basvuru Tarihi 30 Haziran 2008  12.06.2008
 2008/087  Spor Kulüplerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine Yönelik Tahsilat Genel Tebliği Yayınlandı.  12.06.2008
 2008/086  Serbest Bölge İstisnasıyla İlgili Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonuna Verildi.  11.06.2008
 2008/085  ÖTV Kanununda 5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değisiklikler Hakkında.  09.06.2008
 2008/084  KDV Kanununda 5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değisiklikler Hakkında.  08.06.2008
 2008/083  Kurumlar Vergisi Kanununda 5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değisiklikler Hakkında.  08.06.2008
 2008/082  Damga Vergisi Kanununda 5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değisiklikler Hakkında.  08.06.2008
 2008/081  Gelir Vergisi Kanununda 5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değisiklikler Hakkında.  08.06.2008
 2008/080  Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunda 5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değisiklikler Hakkında.  07.06.2008
 2008/079  Prim Affına İliskin 2008-050 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlandı.  06.06.2008
 2008/078  Tasıt Kimlik Birimi Sisteminin Uygulanmasına Yönelik 383 No.lu V.U.K Tebliği Yayınlandı.  04.06.2008
 2008/077  Yeni İstihdam Paketi Neler Getiriyor.  02.06.2008
 2008/076  Hekimlerin POS Bulundurmaları Ve Kullanmaları İle İlgili Sirküler Yayınlandı.  02.06.2008
 2008/075  Yemek Çekleri, Özel Ödeme Kartları Ve Kredi Kartı İle Yapılan Bazı Satıslarda Belge Düzeni Hakkında.  02.06.2008
 2008/074  Ba ve Bs Formları Verilme Süreleri Uzatıldı  01.06.2008
 2008/073  İstihdam Paketi ( 5763 Sayılı Kanun) Yasalastı.  28.05.2008
 2008/072  Sigorta Prim Affı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi.  27.05.2008
 2008/071  Geçici Vergi Beyan Süresi 16 Mayıs Aksamına Uzatıldı.  14.05.2008
 2008/070  Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesine Yönelik 27 No lu Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı  12.05.2008
 2008/069  Vergi Levhalarınızı Tasdik Ettirmeyi Unutmayınız.  07.05.2008
 2008/068  Motorlu Tasıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.  02.05.2008
 2008/067  Veraset Ve İntikal Vergisi Kaldırılıyor.  28.04.2008
 2008/066  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler Yayınlandı.  24.04.2008
 2008/065  2007 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Beyanı 28 Nisan Pazartesi Aksamına Uzatıldı.  24.04.2008
 2008/064  2008 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı 1,39  22.04.2008
 2008/063  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Yayınlandı.  22.04.2008
 2008/062  Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Ve Örtülü Sermayeye İliskin Formların Verilme Süresi 14 Ağustos’a Erteleniyor.  18.04.2008
 2008/061  Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğ Yayınlandı.  18.04.2008
 2008/060  Tasarımcılara Devlet Desteği Hakkında Tebliğ Yayınlandı.  18.04.2008
 2008/059   Birinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları  16.04.2008
 2008/058  Kambiyo Muamelelerindeki Gider Vergisi Oranı Sıfıra İndirildi.  16.04.2008
 2008/057  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değisiklik Yapılmasına İliskin Karar Yayınlandı.  13.04.2008
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN