VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2008/156  Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Değisiklik Yapıldı.  04.11.2008
 2008/155  Üçüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları  04.11.2008
 2008/154  Vergi Borçlarında Tecil ve Taksitlendirmeye İlişkin Tebliğ Yayınlandı.  30.10.2008
 2008/153  15 No.lu ÖTV Genel Tebliği Yayınlandı.  30.10.2008
 2008/152  Vergi Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık Sağlandı.  23.10.2008
 2008/151  Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı  28.10.2008
 2008/150  Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Edilmesi Suretiyle Ödenmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı  22.10.2008
 2008/149  İşyeri Kiraları İle 500 YTL nı Aşan Konut Kiraları 1 Kasım’dan İtibaren Elden Ödenemeyecek.  21.10.2008
 2008/148  01 Ekim 2008 Tarihinden İtibaren Sosyal Güvenlik Sicil Numarası Olarak TC. Kimlik Numaraları Kullanılacaktır.  15.10.2008
 2008/147  01 Ekim 2008 Tarihinden İtibaren Aylık Sigorta Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süreleri Değisti.  15.10.2008
 2008/146  Üçüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları  07.10.2008
 2008/145  13 No lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı.  26.08.2008
 2008/144  Gümrük islemlerinde BiLGE Sistemine iliskin Usul ve Esasların Yer Aldığı Tebliğ Yayınlandı.  26.09.2008
 2008/143  3 Ekim 2008 Cuma Günü Sigorta ve Bağkur Primlerinizi Ödemeyi Unutmayınız !!!  24.09.2008
 2008/142  Kontakt Lens, Gözlük ve Aksamlarında KDV İndirimine Gidildi.  22.09.2008
 2008/141  Cep Telefonuyla Vergi Hizmeti Başlıyor.  17.09.2008
 2008/140  Elektronik Beyanname Uygulaması İle İlgili Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı.  15.09.2008
 2008/139  26987 sayılı BKK ile, ÖTV Listesi B Cetvelinin I ve III Sayılı Ekli Listelerinde Yer Alan Malların Tecil Oranları İndirildi.  04.09.2008
 2008/138  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Yayınlandı.  30.08.2008
 2008/137  Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği Yayınlandı.  30.08.2008
 2008/136  Tankerler İle Toplu Olarak Yapılan Akaryakıt Satışlarında Düzenlenecek Belgeler  30.08.2008
 2008/135  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'a İlişkin 2006-32/36 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır.  28.08.2008
 2008/134  2009 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Yayınlandı.  23.08.2008
 2008/133  Çalıştırılacak İlave Özürlünün SSK Priminin Hazinece Karşılanmasına Dair Genelge Yayınlandı.  22.08.2008
 2008/132  VUK 386 nolu Genel Tebliğ Yayınlandı. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Konusunda Yeni Düzenlemeler Yapıldı.  22.08.2008
 2008/131  Prim Affı Başvurusu İçin Süre Uzatıldı.  22.08.2008
 2008/130  Geçici Vergi Beyan Süresi 18 Ağustos Aksamına Kadar Uzatıldı.  14.08.2008
 2008/129  Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatılıyor.  13.08.2008
 2008/128  Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Kurumların, Ödeme Yaparken Borcu Yoktur Belgesi İsteme Zorunluluğu Getirildi.  12.08.2008
 2008/127  Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki Hakkında Genelge Yayınlandı.  11.08.2008
 2008/126  Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı.  11.08.2008
 2008/125  İkinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi İstisna Tutarının Endekslenmesinde Kullanılacak Yeniden Değerleme ve ÜFE Oranları  08.08.2008
 2008/124  SSK Ve Bağ-Kur Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Başvuru Süresi 20 Gün Daha Uzatılıyor.  06.08.2008
 2008/123  Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İliskin 1 no lu Tebliğ, Resmi Gazetede Yayınlandı.  06.08.2008
 2008/122  Harçlar Kanunu Uygulaması İle İlgili Olarak 2008/116 Sayılı Sirküler Yayınlanmıştır.  06.08.2008
 2008/121  İkinci El Araç Satışları 2009 Yılına Kadar Noterler Kanalıyla Yapılmaya Devam Edecek.  04.08.2008
 2008/120  Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturalarda Türk Parası Karşılığı Gösterilecektir. Aksi Durum usulsüzlük Cezasını Gerektiriyor.  04.08.2008
 2008/119  Transfer Fiyatlandırılması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form Geçici Vergi Beyannamesinin Ekinde Verilecektir.  03.08.2008
 2008/118  2008 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %5,56  02.08.2008
 2008/117  Belge Düzenini Konu Alan 385 no.lu Vergi Usu Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı.  01.08.2008
 2008/116  Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İliskin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Yayınlandı  31.07.2008
 2008/115  Kira Ödemelerinin Banka Veya PTT Şubelerinden Yapılmasına İlişkin 268 No.lu Tebliğ Yayınlandı  29.07.2008
 2008/114  Sigorta ve Kambiyo İşlemlerinde BSMV Uygulaması Hakkında 86 nolu GV Genel Tebliği Yayınlandı.  26.07.2008
 2008/113  Kira Ödemeleri Banka Veya PTT Aracılığı İle Yapılacak.  23.07.2008
 2008/112  KDV Beyannamesinin 45 Nolu Satırına İlişkin Açıklama  23.07.2008
 2008/111  4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3 üncü Maddesi, 5782 Sayılı Kanun ile 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Yeniden Düzenlenmiştir.  21.07.2007
 2008/110  Bazı KDV Oranlarında Değisiklik Yapıldı.  19.07.2008
 2008/109  Konaklama Tesislerini İsleten Mükellefler ATİK KDV lerini İndirimli Orana Tabi İslemlerine Ait İade Hesabına Dahil Edemeyecek.  19.07.2008
 2008/108  Bedelsiz İhracata İliskin 2008/12 no lu Dıs Ticaret Müstesarlığı Tebliği Yayınlandı.  14.07.2008
 2008/107  Harçlar Kanununda 5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değisikliklere İliskin 56 Seri No luTebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı  12.07.2008
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN