VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2009/054  Tubitak Destek Projelerine İlişkin Yönetmelik Yayınlandı  22.04.2009
 2009/053  Alkollü İçeceklerde Maktu ÖTV’ye Geçildi.  14.04.2009
 2009/052  Bazı Malların KDV Oranlarında İndirim Yapıldı.  14.04.2009
 2009/051  Alacak ve Borç Senetleri Reeskontları ile İlgili Faiz Oranları İndirilmiştir.  09.04.2009
 2009/050  Şirketler Tarafından Kurulan İş Ortaklıkları Ve Adi Ortaklıklarda Tescil Edilebilecek. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2009/2 nolu Tebliğ.  01.04.2009
 2009/049  31.03.2009 İtibarı ile Şirket Aktifinde Bulunan Menkul Kıymetlerin VUK’nun 279’ uncu Maddesi Gereğince Değerlemeye Tabi Tutulması Hakkında.  01.04.2009
 2009/048  Birinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları  01.04.2009
 2009/047  Gayrimenkul Alım Satımındaki Tapu Harcı Binde 5’e İndirildi.  29.03.2009
 2009/046  KDV İndirimine Yönelik Kararname Yayınlandı.  29.03.2009
 2009/045  30 Yaştan Büyük Araçların Hurdaya Çıkarılma Esaslarıyla İlgili Uygulama Tebliği  25.03.2009
 2009/044  Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 27 Mart Akşamına Uzatıldı.  25.03.2009
 2009/043  Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 2 No.lu Genel Tebliği  24.03.2009
 2009/042  Yatırımlar ve İstihdamın Teşviki için 1 no lu Sirküler Yayınlandı.  21.03.2009
 2009/041  Faktoring ve Tüketici Finansman Şirketleri, Uygulayacakları Faiz oranları İle Alacakları Diğer Masraf ve Gelirlerinin Azami Oranlarını Bankalar Gibi Belirleyeceklerdir  20.03.2009
 2009/040  2008 Yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinin 25 Mart 2008 Akşamına Kadar Verilmesi Gerekiyor.  19.03.2009
 2009/039  Tüketici Kredilerindeki KKDF % 10’a İndirildi.  17.03.2009
 2009/038  Şirket Kuruluşlarında Artık İkametgah İlmühaberi İstenmeyecek.  17.03.2009
 2009/037  Ekonomik Krizle Mücadele Kapsamında yeni Paket Açıklandı. Otolar Ve Beyaz Eşyada ÖTV; Konutlarda KDV İndirimi!  16.03.2009
 2009/036  Harçlar Kanunu 59 Nolu Genel Tebliğ Yayınlandı.  14.03.2009
 2009/035  Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Vergilenmesi İle İlgili Tebliğ Yayınlandı.  13.03.2009
 2009/034  5838 Sayılı Kanun Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi.  02.03.2009
 2009/033  Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Çerçevesinde Stopaj İndirimi  26.02.2009
 2009/032  Serbest Bölgelerdeki Ücret Uygulamaları Hakkında.  20.02.2009
 2009/031  5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Uygulaması Hakkında.  18.02.2009
 2009/030  Ekonomik Kriz Önlem Paketi Meclis’ten Geçti!  18.02.2009
 2009/029  Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Vergilendirilmesi Ve Hekimlerin POS Cihazı Kullanma Zorunlulukları İle İlgili Sirküler Yayınlandı  18.02.2009
 2009/028  112 No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler Yayınlandı.  12.02.2009
 2009/027  Tecil Terkin Kapsamında Alınan ÖTV li Ürünlerle İlgili Fazladan Ödenen KDV İade Alınabilecek.  12.02.2009
 2009/026  İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların Süresinde İhraç Edilememesi Halinde Ek Süre Talebi Konusunda Kolaylık Getirildi.  12.02.2009
 2009/025  SGK'na Prim Borcu Olan İşletmelere Taksitlendirme İmkanı Getirildi  11.02.2009
 2009/024  Dahilde İşleme Rejim Belgeleri İle İlgili Yeni Düzenleme  10.02.2009
 2009/022  15 ve 30’ncu Maddedeki Tevkifat Oranlarıyla İlgili Düzenlemeleri Açıklayan Kurumlar Vergisi Sirküleri  07.02.2009
 2009/021  Araştırma Ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğ  07.02.2009
 2009/020  Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü Maddesinde Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları Yeniden Belirlenmiştir.  04.02.2009
 2009/019  Motorlu Tasıtlar Vergisinin 1’nci Taksidi İçin Son Ödeme Günü 2 Subat Pazartesi.  29.01.2009
 2009/018  Karşılıksız Çek, Senet ve Kredi Kartlarına İlişkin Sicil Affı Kanunu Yayınlandı  28.01.2009
 2009/017  1 Ocak 2009 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Finansal Faaliyet İzin Belgesi Harç Tutarları.  19.09.2009
 2009/016  Yılsonu değerlemelerinde Kullanılacak Döviz kurlarıyla İlgili VUK Tebliği Yayınlandı.  17.01.2009
 2009/015  Belediyelerce Alınmakta Olan Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisinin Vergi Dairelerince Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı  15.01.2009
 2009/014  Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin 2009/1 sayılı KKDF Sirküleri Yayınlandı.  15.01.2009
 2009/013  Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bazı Vergilerini Bankalardan Ödenmesine İlişkin Duyuru  15.01.2009
 2009/012  Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı Miktarı.  12.01.2009
 2009/011  Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle İdari Para Cezalarına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı  10.01.2009
 2009/010  Dördüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları  08.01.2009
 2009/009  2009 Yılı Sakatlık İndirimi Tutarları Belirlendi.  07.01.2009
 2009/008  Gümrük İdarelerine Olan Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık Sağlandı.  06.01.2009
 2009/007  Ba ve Bs Formları Verilme Süreleri 09 Ocak 2009 Tarihine Kadar Uzatıldı.  05.01.2009
 2009/006  Araç Satısları 2010’a Kadar Yine Noterlerden Yapılabilecek.  05.01.2009
 2009/005  01.01.2009 – 30.06.2009 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi, Yurt Dışı ve KKTC Gündelik Tutarları.  02.01.2009
 2009/004  2009 Yılında Uygulanacak Olan Kıdem Tazminatı ile Aile ve Çocuk Yardımı Tutarları Belirlenmiştir.  02.01.2009
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN