VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2009/104  Finansal Araçlarla İlgili 39 no lu Türkiye Muhasebe StandardıTebliğinde Değişiklik Yapıldı.  08.10.2009
 2009/103  Gümrüksüz Satıs Mağazalarına KDV Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı.  08.10.2009
 2009/102  Gümrüksüz Satıs Mağazalarına ÖTV Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı.  08.10.2009
 2009/101  Bildirgelerin SGK'na Verilmesi ve Prim Ödemesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı  07.10.2009
 2009/100  Şirket Aktifinde Bulunan Bazı Değerlerin VUK 279. Mad Gereğince Değerlemeye Tabi Tutulması.  30.09.2009
 2009/099  30 Eylül 2009 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları  30.09.2009
 2009/098  Varlık Barısında Süre Uzatıldı.  30.09.2009
 2009/097  ÖTV’siz Deniz Yakıtı Olarak Teslim Edilecek Mallar Hakkında  22.09.2009
 2009/096  İhracat Taahhüt Hesabı Kapatılmamıs Dahilde İsleme İzin Belgelerine Ek Süre Konusu.  20.09.2009
 2009/095  İsveren Hissesi Prim Tesvikinin Uygulanma Esaslarına Dair 2009/113 nolu SGK Genelgesi  17.09.2009
 2009/094  Sel Felaketine İliskin Gelir İdaresinin Açıklaması  17.09.2009
 2009/093  Birlesen KOBİ lerde Kurumlar Vergisi Oranı % 5 Seviyesine Getirildi.  07.09.2009
 2009/092  Repo Ve Kamu Kağıtları Faiz Kazançlarında BSMV Oran Değisikliği Yapıldı.  07.09.2009
 2009/091  Deniz Tasımacılığında KDV ve ÖTV İndirimi...  24.08.2009
 2009/090  İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi  19.08.2009
 2009/089  Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflere Yönelik 73 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı  16.08.2009
 2009/088  5904 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.  13.08.2009
 2009/087  Varlık Barışı Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ Yayınlandı  12.08.2009
 2009/086  Gelir Vergisi Kanundaki Değisiklikler Hakkında Genel Tebliğ  12.08.2009
 2009/085  Yatırım Teşviklerine İlişkin Uygulama Tebliği Yayınlandı  28.07.2009
 2009/084  Vergiden Müstesna Yurtiçi ve Yurtdısı Gündelikler Belirlendi  27.07.2009
 2009/083  Haziran 2009 Dönemine Ait Sigorta Bildirimleri 27 Temmuz Aksamına Kadar Verilebilecektir.  23.07.2009
 2009/082  Sigortalı Giriş Çıkış Bildirimleri Artık Sadece SGK’na Yapılacak.  23.07.2009
 2009/081  Önemli Bir Uyarı! Sigorta Bildirimlerinin Verilme Süreleri Hakkında.  21.07.2009
 2009/080  Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Karar Yayınlandı.  19.07.2009
 2009/079  Ekim Ayından İtibaren Tüm İşyerlerinde e-Bildirge Verilecek.  17.07.2009
 2009/078  Yatırım Teşvik Kararnamesi Yayınlandı.  17.07.2009
 2009/077  Değerli Kağıt Bedellerinde Artırım Yapıldı  15.07.2009
 2009/076  ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı.  15.07.09
 2009/075  Birinci Sınıf Lokantalarda Ve Lüks Otellerde İndirimli KDV Yok.  15.07.2009
 2009/074  Yurtdışındaki Varlıkların Getirilmesi Ve Yurtiçindeki Kayıtsız Değerlerin Beyanı ile İlgili Uygulamada Süre Uzatıldı.  12.07.2009
 2009/073  Finansman Şirketleri Dövize Endeksli Kredi Kullandırabilecek.  12.07.2009
 2009/072  Gayrimenkullerin Finansal Kiralamalarında Devir Süresi 2 Yıla Kadar İndirildi  07.07.2009
 2009/071  Ar-Ge Faaliyeti Kapsamındaki Ödemelerde Damga Vergisi İstisnası  07.07.2009
 2009/070  Yabancı Para Cinsinden Düzenlenecek Kağıtlarda Damga Vergisi Uygulaması Hakkında 52 nolu Tebliğ Yayınlandı.  07.07.2009
 2009/069  5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılması Hakkında Kanun Yürürlüğe Girdi.  05.07.2009
 2009/068  Mayıs Dönemi Ba Ve Bs Formlarının Verilme Süresi Mali Tatil Nedeniyle Uzadı.  03.07.2009
 2009/067  Mali Tatil Basladı  03.07.2009
 2009/066  İkinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları  01.07.2009
 2009/065  Vergi Borçlularının Açıklanma Esaslarına İliskin Genel Tebliğ Yayınlandı.  25.06.2009
 2009/064  Süresi Uzatılan KDV ve ÖTV İndirimlerine Yönelik Kararname Yayınlandı.  16.06.2009
 2009/063  Artık Döviz Cinsinden Kredi Kullanılabilecek.  16.06.2009
 2009/062  Bankalar Kredi Kartlarından En Fazla Aylık Yüzde 3,49 Faiz Alabilecek  12.06.2009
 2009/061  Merkez Bankasınca Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Belirlendi  12.06.2009
 2009/060  Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Tanzim Edilmesi Gereken Ek:1 ve Ek:4 Formları 31 Mayıs 2009 Tarihine Kadar Verilecektir.  26.05.2009
 2009/059  Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği Sirküleri Yanınlandı.  26.05.2009
 2009/058  Vadeli Çekler Reeskonta Tabi Tutulmayacak  22.05.2009
 2009/057  Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması Hakkında VUK 41 nolu Sirküler Yayınlandı.  12.05.2009
 2009/056  Vergi Levhalarınızı Tasdik Ettirmeyi Unutmayınız.  02.05.2009
 2009/055  1 Mayıs Resmi Tatil Oldu  27.04.2009
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN