VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2005/059  2005 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak  20.04.2005
 2005/058  Mart Ayı KDV Beyannamesi Beyan Süresi Uzatıldı  20.04.2005
 2005/057  2005 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı % 3,3 tür.  15.04.2005
 2005/057  17 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri. Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Açıklamalar  15.04.2005
 2005/055  29 No.lu KDV Sirküleri  14.04.2005
 2005/054  Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı…  11.04.2005
 2005/053  Ödeme Kaydedici Cihazların YTL’ ye Göre Düzenlenme Süresi Uzatıldı  12.04.2005
 2005/052  Enflasyon Düzeltmesine İlişkin 17 No.lu V.U.K. Sirküleri  26.03.2005
 2005/051  İndirimli Bina Vergisi Uygulaması  26.03.2005
 2005/050  ÖTV Beyannamesi Eki Taahhütnamelerde Damga Vergisi Uygulaması  18.03.2005
 2005/049  Elektronik Ortamda Beyanname Verilmesi Zorunluluğu  16.03.2005
 2005/048  Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı  10.03.2005
 2005/047  Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu Beyannameler  07.03.2005
 2005/046  Tecil Faiz Oranı %30’a İndirildi..  07.03.2005
 2005/045  İnternet ortamında Verilen Beyannamelerin  03.03.2005
 2005/044  Yatırım İndirimindeki Yeni Tasdik Sınırı, 250 Bin YTL  03.03.2005
 2005/043  Finansal Kiralama İşlemlerinin Endekslemesinde Değişiklik  03.03.2005
 2005/042  YTL Dönüşümüne ilişkin Oluşan Yazılım Harcamaları  03.03.2005
 2005/041  Ticari Araç Lastiklerinde Amortisman Oranı  02.03.2005
 2005/040  Belge Düzeni İle İlgili 345 No.lu VUK Genel Tebliği;  02.03.2005
 2005/039  Serbest Bölgede Defter Tutma Esasları  02.03.2005
 2005/038  Ar-Ge İndirimine İlişkin Usul ve Esaslar  02.03.2005
 2005/037  Akaryakıt Pompalarında Ö.K.C Kullanımına İlişkin Süre Uzatıldı  01.03.2005
 2005/036  Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Alma Koşulları  01.03.2005
 2005/035  Serbest Bölge İstisna Uygulamasında Süre Uzatımı ;  23.02.2005
 2005/034  Zeytin Teslimlerinde Uygulanacak Yeni KDV Oranı  23.02.2005
 2005/033  2004 Yılında KDV Oranı İndirilen İşlemler ile İlgili KDV İadesi Alınabilecek  19.02.2005
 2005/032  E-beyanname Kapsamı Genişletiliyor  16.02.2005
 2005/031  Sigorta Primi Hesabında Dikkate Alınmayacak Tutarlar  13.02.2005
 2005/030  2004 Yılına Ait Kira Gelirlerinin Beyanı  12.02.2005
 2005/029  2004 Yılına Ait Menkul Sermaye İratlarının Beyanı  10.02.2005
 2005/028  Harçlar Kanunu 47 Seri No’ lu Genel Tebliği ;  08.02.2005
 2005/027  Özel Tüketim Vergisi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı  05.02.2005
 2005/026  Basit Usulde, Ticari Kazanç Nedeniyle Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı  05.02.2005
 2005/025  Damga Vergisinde Beyanname Mükellefiyeti  04.02.2005
 2005/024  Özel Tüketim Vergisi Tutarları Değiştirildi  03.02.2005
 2005/023  Enflasyon Düzeltmesi Yapma Zorunluluğu Olmayan Mükellefler  02.02.2005
 2005/022  2005 Yılında Kullanılacak Vergi Beyannameleri;  28.01.2005
 2005/021  Serbest Bölgelerde KDV Mükellefiyeti Tesisi Gerekmiyor.  26.01.2005
 2005/020  Döviz Karşılığı Yapılan Teslimlerde Alt Sınır  26.01.2005
 2005/019  Tevkifat İşlemlerindeki Hataların Düzeltilmesi  26.01.2005
 2005/018  KDV Kanunundaki İstisna Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler  26.01.2005
 2005/017  Tekstil / Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşlerinden Doğan İadeler SSK Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek  25.01.2005
 2005/016  Damga Vergisine İlişkin 14 no lu Sirküler  19.01.2005
 2005/015  Motorlu Taşıtlar Vergisi Kasko Değerinin % 5’ni Aşamayacaktır  19.01.2005
 2005/014  Çocuk ve Aile Yardım Tutarları Değişti  15.01.2005
 2005/013  Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Yeni Faiz Oranları  13.01.2005
 2005/012  Eğitim Hizmetlerinde KDV İndiriminden Oluşan Fark Tutarın İadesi. 23 Nolu KDV Sirküleri  08.01.2005
 2005/011  İhracattan Doğan KDV Alacakları İçin Daha Önce Mahsup Talep Edilmişse Yeniden Nakit İade Talep Edilemeyecek  08.01.2005
 2005/010  Panel Van Tipi taşıtlar İçin, Motorlu Taşıtlar Vergisi  08.01.2005
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN