VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2005/109  Ekim 2005 Dönemine Ait KDV Ve Muhtasar Beyannamelerinin Beyan Süresi 24 Kasım 2005 Tarihine Uzatıldı  22.11.2005
 2005/108  1 No.lu Özel İletişim vergisi Genel Tebliği Yayımlandı  19.11.2005
 2005/107  İade Talep Etmeyen Mükelleflerde Beyanname Düzeni  19.11.2005
 2005/106  Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Teslimlere İlişkin İzin Belgesi Zorunluluğu Hakkında.  19.11.2005
 2005/105  2005 Yılında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 9,80 Olarak Açıklandı.  19.11.2005
 2005/104  96 no.lu KDV Genel Tebliği ile KDV den İstisna Bazı İşlemlere İlişkin Düzenlemeler  19.11.2005
 2005/103  SSK Elektronik Bilgilendirme Servisi Üyeliği Hakkında 16-356 Ek Genelge Yayımlandı.  17.11.2005
 2005/102  Uzlaşma Sınırlarıyla İlgili 352 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.  17.11.2005
 2005/101  Vergi Ziyaı Cezasına Anayasa Mahkemesi İptali Hakkında 22 No. lu V.U.K. Sirküleri Yayımlandı.  11.11.2005
 2005/100  23 No. lu Muhasebe Standardı Yayımlandı.  09.11.2005
 2005/099  İndirimli Oranda Katma Değer Vergisine Tabi İşlemlerde Süre.  09.11.2005
 2005/098  Kredilere İlişkin Harç İstisnasının uygulanma Süresi. 1 no.lu Harçlar Kanunu Sirküleri.  02.11.2005
 2005/097  Akaryakıt Pompaları (LPG dahil) Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanıncaya Kadar Düzenlenecek Belgeler ve Cihaz Kayıt İşlemleri. 6 no.lu Sirküler.  02.11.2005
 2005/096  20 No. lu Muhasebe Standardı Yayınlandı.  01.11.2005
 2005/095  11 No. lu Muhasebe Standardı Yayımlandı.  28.10.2005
 2005/094  Kuş Gribinden Zarar Görenlere Erteleme.  24.10.2005
 2005/093  8 ve 10 No. lu Muhasebe Standardı Yayımlandı  22.10.2005
 2005/092  Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak  19.10.2005
 2005/091  Özel İletişim Vergisinin Gelir ve Kurumlar Vergisi  19.10.2005
 2005/090  İhraç Kayıtlı Teslimlerin Beyannameye Yansıtılması  16.10.2005
 2005/089  66 Seri no.lu ÖKC Genel Tebliği. Akaryakıt Pompa İstasyonlarının Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanması Zorunluluğu  13.10.2005
 2005/088  Elektronik Ortamda Süresinde Verilmeyen Beyannameler  13.10.2005
 2005/087  2005 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 6,60 dır.  05.10.2005
 2005/086  B Formuyla İlgili Açıklama. 20 no.lu VUK Sirküleri  30.09.2005
 2005/085  B Formlarını Verme Süresi Hakkında 350 no.lu VUK Genel Tebliği.  09.09.2005
 2005/084  Terkin Edilebilecek İhracat Bedeli Sınırı, 100.000.-USD’ ye Yükseltildi.  09.09.2005
 2005/083  Hurda Alımlarında Tevkifat Uygulaması.  06.09.2005
 2005/082  9 Seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile ÖTV Uygulamalarına İlişkin Düzenlemeler  13.08.2005
 2005/081  Konu: Bağ-Kur Sigortalılarının Ödemek Zorunda Bulundukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi Ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik  11.08.2005
 2005/080  Şahıs Sigorta Primlerinin Gelir Vergisi Matrahından İndirimi Hakkında 256 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.  10.08.2005
 2005/079  B Formuna İlişkin Uygulama Esasları  28.07.2005
 2005/078  30.06.2005 Döviz Kurları  20.07.2005
 2005/077  B Formunun Verilme Süresi 20 Eylüle Uzatıldı!  21.07.2005
 2005/076  19 no’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri  18.07.2005
 2005/075  8 Seri No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı.  16.07.2005
 2005/074  Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri. 3A, 3B Ve 3C  15.07.2005
 2005/073  Vergi Borçluları İnternetten Yayınlanacak!  13.07.2005
 2005/072  İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 4,97  08.07.2005
 2005/071  SSK Prim Ve Hizmet Bildirgelerinin İnternet Üzerinden Gönderilme Zorunluluğunun Kapsamı Genişletildi.  07.07.2005
 2005/070  95 No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler  05.07.2005
 2005/069  Reeskont İşlemlerine İlişkişn Faiz Oranları Değişti  25.05.2005
 2005/068  Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Mükelleflere Yabancı Para Cinsinden Kayıt Tutma İmkanı Getirildi  15.05.2005
 2005/067  348 No.lu VUK Genel Tebliği ve Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları  15.05.2005
 2005/066  44 Seri no’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği. İndirimli Bina Vergisi Uygulamasında Değişiklik.  13.05.2005
 2005/065  Vergi Levhalarını Ay Sonuna Kadar Tasdik Ettiriniz.  12.05.2005
 2005/064  Sportif Amaçlı Deniz Ve Hava Araçlarının Teslimi KDV İstisnası Dışındadır.  12.05.2005
 2005/063  Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı  08.05.2005
 2005/062  E-Bildirge Kapsamı Genişliyor !  03.05.2005
 2005/061  ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır.  28.04.2005
 2005/060  31.03.2005 Döviz Kurları  27.04.2005
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN