VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2006/021  Dönem Sonu İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurlarına İlişkin 355 No.lu V.U.K. Tebliği Yayınlandı.  04.02.2006
 2006/020  Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin 6 No. lu Finansal Raporlama Standardı Yayınlandı.  04.02.2006
 2006/019  Elektronik Kayıt Üniteleri Kullanımı Hakkında Tebliğ Yayınlandı!  04.02.2006
 2006/018  2006 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Taslağı TBMM’de Görüşülmeye Başlandı.  02.02.2006
 2006/017  Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin 34 No. lu Muhasebe Standardı Yayınlandı!  02.02.2006
 2006/016  1 Ocak 2006 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları hakkında.  27.01.2006
 2006/015  Motorlu taşıtlar Vergisi 1’nci Taksidini Ödemeyi Unutmayınız!!  27.01.2006
 2006/014  Emeklilerin Vergi İade Bildirim Süresi Uzatıldı.  27.01.2006
 2006/013  Kuş Gribi Hastalığı Nedeniyle;A - Mücbir Sebep Haline İlişkin Genel Yazı. B - SSK İşveren Prim Borçları da Ertelendi.  27.01.2006
 2006/012  Mevduat Faizleri, Bazı Kar Payları ve Repo Gelirleri Üzerinden Yapılması Gereken Vergi Tevkifatı Konusunda 45 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınandı.  19.01.2006
 2006/011  Çeklerin 375 YTL ’sı Banka Garantisinde.  19.01.2006
 2006/010  Aracı Kurumlarca Yapılacak Tevkifat Bildirimi Hakkında 20 no.lu Gelir Vergisi Sirküleri  18.01.2006
 2006/009  Defterlerinizin Kapanış Tasdikini Unutmayınız.  11.01.2006
 2006/008  Aralık 2005 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname Verme Süresi 24 Ocak Tarihine Uzatıldı  05.01.2006
 2006/006  31.12.2005 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 28 No. lu Muhasebe Standardı Yayınlandı  04.01.2006
 2006/005  31.12.2005 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 16, 24 ve 29 No. lu Muhasebe Standardı Yayınlandı  04.01.2006
 2006/004  Aralık 2005 Dönemine Ait KDV Beyanname Verme Süresi 24 Ocak Tarihine Uzatıldı  04.01.2006
 2006/003  31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete de, 21 ve 31 No. lu Muhasebe Standardı Yayınlandı.  03.01.2006
 2006/002  Dönem Sonu İşlemlerinde Uygulanacak Döviz Kurları  02.01.2006
 2006/001  KDV tevkifatı ve KDV den İstisna Edilen Bazı İşlemlere İlişkin Düzenlemeler  02.01.2006
 2005/141  2006 Yılında Uygulanacak Bazı Had ve Tutarlar;  30.12.2005
 2005/140  Özel İletişim Vergisi Tutarında Yapılan Değişiklikleri İçeren 1 no.lu Sirküler Yayımlandı.  28.12.2005
 2005/139  2006 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran Ve Tutarları.  28.12.2005
 2005/138  MTV, Kasko Değerinin % 5’ini Aşması Halinde Yapılacak Uygulamalar. 26 no.lu MTV Genel Tebliği Yayımlandı.  28.12.2005
 2005/137  Gelir ve Kurumlar Vergilerinde Değişiklik  26.12.2005
 2005/136  Belgesiz İhracat kredilerine Yönelik, İhracat Taahhüdü Affına ilişkin 2005/9808 Sayılı BKK.  24.12.2005
 2005/135  ÖTV’ ne İlişkin III ve IV No.lu Listede Değişiklik  23.12.2005
 2005/134  2006 Yılı Defterlerinizi Tasdik Ettirmeyi Unutmayınız!  22.12.2005
 2005/133  Yeni Asgari Ücret belirlendi.  22.12.2005
 2005/132  27 No. lu Muhasebe Standardı Yayımlandı.  20.12.2005
 2005/131  2005 Yılı MSİ İratları İndirim Oranı % 53,7 Olarak Belirlenmiştir.  20.12.2005
 2005/129  Reeskont Oranları Yeniden Tespit Edilmiştir.  20.12.2005
 2005/127  Kredilerle İlgili Olarak Düzenlenecek Kağıtlara Uygulanacak Harç İstisnası Hakkında ;  19.12.2005
 2005/126  Yayımlanan 354 No.lu VUK Genel Tebliği ile 2006 Yılında Uygulanacak Bazı Had Ve Tutarlar;  19.12.2005
 2005/125  2006 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri  19.12.2005
 2005/124  Kabahatler Kanunu hakkında Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.  16.12.2005
 2005/123  2006 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi istisna hadleri ile vergi tarifesi matrah dilim tutarları  18.12.2005
 2005/122  2006 Yılı Motorlu taşıtlar vergisi tarifesi  16.12.2005
 2005/121  Şüpheli Alacaklar Konusu ;  14.12.2005
 2005/120  Basit Usulde Vergilendirme Uygulamasında Yıllık Alım Ve Satım Hadleri Belirlendi.  13.12.2005
 2005/119  Emeklilere Vergi İadesi Sirküleri /2  13.12.2005
 2005/118  1 Ocak 2006 Tarihinden İtibaren, Çalıştırılması Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurları Oranları  12.12.2005
 2005/117  Seracılık Ve Tohumculuk Teşvik Kapsamına Alındı.  12.12.2005
 2005/116  Pirina teslimi esnasında tevkifat yapılmayacaktır.  11.12.2005
 2005/115  Özel İletişim Vergisi Vergi Matrahının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınabilecektir.  11.12.2005
 2005/114  Ücretlilerde Vergi İadesi Ve Uygulaması;  11.12.2005
 2005/113  18 No. lu Muhasebe Standardı Yayımlandı  11.12.2005
 2005/112  Yasal Defterlerin Tasdiki ve Bazı Hatırlatmalar.  11.12.2005
 2005/111  İndirimli Oranda Katma Değer Vergisine Tabi İşlemlerde İade Zamanına İlişkin Danıştay Kararı  02.12.2005
 2005/110  Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ  25.11.2005
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN