VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2006/071  Tecil Faizi Yıllık % 24'e İniyor.  22.04.2006
 2006/070  Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5'e İndirildi.  21.04.2006
 2006/069  Yeni Gelir Vergisi Tarifesinin Uygulanmasıyla İlgili 50 no lu GVK Sirküleri Yayınlandı.  20.04.2006
 2006/068  10 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği Yayınlandı  20.04.2006
 2006/067  Tamamlanamamış Yatırımlarda İstihdam Teşviği Hakkında Tebliğ Yayınlandı.  20.04.2006
 2006/066  Mart 2006 Dönemine Ait Aylık Ve Ocak-Şubat-Mart Katma Değer Vergisi Beyanname Verme Süresine İlişkin 40 No.lu KDV Sirküleri Taslağı Yayınlandı  19.04.2006
 2006/065  Ocak-Şubat-Mart 2006 Üçer Aylık Dönemi İle Mart 2006 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi Uzatıldı.  18.04.2006
 2006/064  Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresinin Uzatılması Hakkında KVK 21 no lu Sirküler Yayınlanmıştır.  12.04.2006
 2006/063  Yeni Endeks (ÜFE), 2006/1. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır.  12.04.2006
 2006/062  Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkındaki Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.  12.04.2006
 2006/061  Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Değişiklik Yapılmıştır.  11.04.2006
 2006/060  2005 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzadı!!  11.04.2006
 2006/059  KDV Oranları %8 Olarak Belirlenen Malların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Açıklandı.  10.04.2006
 2006/058  5479 Sayılı Kanun Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi.  08.04.2006
 2006/057  Menkul Kıymetlerin VUK’nun 279. Maddesi Gereğince Değerlemeye Tabi Tutulması.  08.04.2006
 2006/056  İflas Takibine Uğrayan Firmaların Teşvik Belgeleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.  06.04.2006
 2006/055  Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Açıklamaların Yer aldığı Sirküler Yayınlanmıştır.  06.04.2006
 2006/054  2006 Yılı Gelir Vergisi Tarifesini Düzenleyen ve Yatırım İndirimi Uygulamasını Kaldıran Kanun Tasarısı Kabul Edildi.  31.03.2006
 2006/053  Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Hakkında 1 No. lu Muhasebe Standardı Yayınlandı.  31.03.2006
 2006/052  Kurumlar Vergisi Beyannamesi 17 Nisan Pazartesi günü beyan edilecektir.  30.03.2006
 2006/051  Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 19 No. lu Türkiye Muhasebe Standardı Yayınlandı.  30.03.2006
 2006/050  Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair B.K.K. Yayınlandı.  29.03.2006
 2006/049  Gelir Vergilerine İlişkin 12 No lu Türkiye Muhasebe Standardı Yayınlandı.  28.03.2006
 2006/048  Hisse Başına Kazanca İlişkin 33 No lu Türkiye Muhasebe Standardı Yayınlandı.  28.03.2006
 2006/047  Sigorta Sözleşmelerine İlişkin 4 No. lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yayınlandı.  26.03.2006
 2006/046  Bankalar Ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalara İlişkin 30 No. Lu Türkiye Muhasebe Standardı Yayınlandı.  26.03.2006
 2006/045  2005 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzadı.  24.03.2006
 2006/044  KDV Oranı % 8'e İndirilen Mallara İlişkin 39 No.lu KDV Sirküleri Yayınlandı.  19.03.2006
 2006/043  Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin 36 No. lu Türkiye Muhasebe Standardı Yayınlandı.  18.03.2006
 2006/042  Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin 40 No. lu Muhasebe Standardı Yayınlandı.  17.03.2006
 2006/041  Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin 38 No. lu Muhasebe Standardı Yayınlandı.  17.03.2006
 2006/040  98 no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.  17.03.2006
 2006/039  İşyerlerinde İlk Yardım Personeli Bulundurulma Zorunluluğu 18 Mart’ta Başlıyor.  16.03.2006
 2006/038  Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Değişiklik Yapıldı.  16.03.2006
 2006/037  Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 5 No. lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yayınlandı.  16.03.2006
 2006/036  Konut Yapı Kooperatiflerine Verilen Ek Tesis İnşaat Hizmeti İşlerindeki KDV Oranı  15.03.2006
 2006/035  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.  08.03.2006
 2006/034  Tekstilde KDV İndirimi.  08.03.2006
 2006/033  Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında 5485 Sayılı Kanun Yayınlandı.  07.03.2006
 2006/032  Bölümlere Göre Raporlamaya İlişkin 14 No. lu Muhasebe Standardı Yayınlandı.  03.03.2006
 2006/031  Elektronik Ortamda Verilecek Beyannamelerin Sınırını Belirleyen 357 No.lu V.U.K. Genel Tebliği Yayınlandı.  02.03.2006
 2006/030  Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme Ve Raporlamaya İlişkin 26 No. lu Muhasebe Standardı Yayınlandı.  01.03.2006
 2006/029  Tarımsal Faaliyetlere İlişkin 41 No. lu Muhasebe Standardı Yayınlandı.  27.02.2006
 2006/028  Kiralama İşlemlerime İlişkin 17 No. lu Muhasebe Standardı Yayınlandı.  27.02.2006
 2006/027  Sosyal Sigortalar Kanununun İdari Para Cezalarını Düzenleyen 140/4 Maddesi değiştirilmiştir.  17.02.2006
 2006/026  Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında Tebliğ.  17.02.2006
 2006/025  Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin 37 No. lu Muhasebe Standardı Yayınlandı.  15.02.2006
 2006/024  Kurumlar Vergisi Kanunu Değişikliği Taslağı Hakkında.  13.02.2006
 2006/023  Menkul Sermaye İradı Elde Edenlerce Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar.  07.02.2006
 2006/022  Geçici Vergi ve Muhtasar Beyanname Verme Süresi Uzadı.  07.02.2006
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN