VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2006/121  Yatırım İndiriminden yararlanan Kurumlar vergisi Mükelleflerinin Geçici Vergi Oranı % 30 Olacaktır.  04.08.2006
 2006/120  20 Temmuz 2006 tarihinde verilmesi gereken beyannamelerin süresi mücbir sebep nedeniyle bir gün uzatılmıştır.  02.08.2006
 2006/119  Kurumlarda Kar Dağıtımına İlişkin Gelir Vergisi Stopajı % 15 Olmuştur.  01.08.2006
 2006/118  Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemesi İçin Vergi Daireleri Hafta Sonu da Açık  28.07.2006
 2006/117  Stopaj Oranlarında Değişiklik Yapıldı  24.07.2006
 2006/116  2006 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı  21.07.2006
 2006/115  Üreticiden Satın Alınan Tütün Ürünü Avans Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı Oranı %2  21.07.2006
 2006/114  2006 Yılı İkinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları  11.07.2006
 2006/113  VUK 361 No lu Genel Tebliğ Yayınlandı. Elektronik Ortamda Muhasebeye Geçiş Süreci Başladı.  11.07.2006
 2006/112  360 No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı. Uzlaşmalara İlişkin Sınırlar Yeniden Belirlendi.  11.07.2006
 2006/111  99 No lu KDV Genel Tebliği Yayınlandı. İdirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirimle Giderilemeyen KDV Yıl İçinde de Mahsuben İade Alınabilecek.  11.07.2006
 2006/110  99 No lu KDV Genel Tebliği Yayınlandı. İhraç Kaydıyla Teslimlerde İmalatçı Tanımında Ve İbrazı gereken Belgelerde Bazı Değişiklikler Yapıldı.  11.07.2006
 2006/109  Vergi Borçluları Kamuya Açıklanıyor! Duyurular internet üzerinden de yapılacak.  11.07.2006
 2006/108  99 nolu KDV Genel Tebliği Yayınlandı. (Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması ve Yapım İşlerindeki Tevkifat Oranında İndirim ile ilgili açıklamalar)  11.07.2006
 2006/107  Tecil-Terkin Uygulaması Konusunda ÖTV-1/2006-2 no lu Sirküler Yayınlandı.  10.07.2006
 2006/106  Toplu Konuta Tahsis Edilen Arsaların KDV Oranı da % 1'e İndirildi  08.07.2006
 2006/105  Vergide Elektronik Takip Dönemi Başlıyor.  07.07.2006
 2006/104  Yabancıların Türkiye'de Elde Ettiği Menkul Kıymet Kazanç ve İratlarına Uygulanan Stopaj Kaldırıldı.  07.07.2006
 2006/103  İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır.  06.07.2006
 2006/102  Şube Açılışında, Tescil Belgesi ile Ticaret Siciline Müracaat Zorunluluğu Aranmayacaktır.  01.07.2006
 2006/101  Gelir Vergisi Kanun Tasarısı  30.06.2006
 2006/100  Kurumlar Vergisi Kesintisinde Uygulanacak Oranlar (KVK Md. 15 - 30)   29.06.2006
 2006/099  Yabancıların Türkiye'de Elde Ettiği Menkul Kıymet Kazanç ve İratlarına Uygulanan Stopajın Kaldırılmasınına ilişkin Kanun Teklifi TBMM de Kabul Edildi  29.06.2006
 2006/098  Taşıt Aracı Satışlarında Müşteriye Yansıtılan Bedellerdeki ÖTV Matrahı ve Muvazaalı İşlemler.  27.06.2006
 2006/097  Akaryakıt Pompalarını Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlatma Mecburiyeti 01.07.2006 Tarihinde Başlayacak Olan Mükellefler  27.06.2006
 2006/096  Vergiden İstisna Edilen Kıdem Tazminatı ve Diğer Bazı Ödemelerin Tutarları 01.07.2006 Tarihinden İtibaren Artırılıyor.  27.01.2006
 2006/095  Kurumlara Yönelik Stopajda Eski Oranlar Kullanılacaktır.  22.06.2006
 2006/094  Damga Vergisi Kanunu 46 Nolu Tebliği Yayınlandı. Boş Beyan Bilidirim Zorunluluğu Kaldırıldı.  22.06.2006
 2006/093  5520 Sayılı Kanun Yayınlandı. Kurumlar Vergisi Oranı %20'ye İndirildi.  21.06.2006
 2006/092  Kasko Sigortalı Bir Aracı, Otoparka Bırakırken Bilinmesi Gereken Bir Ayrıntı!  20.06.2006
 2006/091  Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Kabul Edildi.  20.06.2006
 2006/090  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Yayınlandı.  16.06.2006
 2006/089  SSK ve Bağkur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması İçin Başvuru Süresi 30 Haziranda Sona Eriyor.  07.06.2006
 2006/088  İhracı Kayda Bağlı Mallar, Takas Veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracat, Transit Ticaret ve İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ve İlişkin Tebliğler.  07.06.2006
 2006/087  Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ  02.06.2006
 2006/086  SSK Ve Bağ-Kur Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İçin Başvuru Süresi 30.06.2006 tarihine kadar uzatılmıştır.  30.05.2006
 2006/085  Sosyal Güvenlik Kurumlarının Aynı Çatı Altında Toplanmasına İlişkin 5502 Sayılı Kanun Yayınlandı.  22.05.2006
 2006/084  Vergi Ziyaı Cezasının Uygulanması Hkk. 358 no. lu VUK Genel Tebliği Yayınlandı.  13.05.2006
 2006/083  Geçici Vergi Beyanname Verilme Süresini Uzatan Sirküler Yayınlandı  10.05.2006
 2006/082  Devreden Yatırım İndirimlerine İlişkin Endeksleme Katsayıları  08.05.2006
 2006/081  İndirimli Oranda KDV ne Tabi İşlemlerde İade Edilemeyecek Sınır 10.000 YTL.  06.05.2006
 2006/080  Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı.  08.05.2006
 2006/079  Emlak Vergisi 1'nci Taksitini Ödemeyi Unutmayınız.  04.05.2006
 2006/078  Mayıs Ayı Sonuna Kadar Vergi Levhalarınızı Tasdik Ettiriniz.  04.05.2006
 2006/077  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, S.S.K Tarafından E-Borcu Yoktur Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır.  04.05.2006
 2006/076  Sınır Taşımacılığı Yapan Kamyonlara ÖTV ve KDV İstisnalı Yakıt  02.05.2006
 2006/075  Tecil Faiz Oranı Yıllık % 24'e İndirildi  28.04.2006
 2006/074  Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulmasını Gerektiren Borç Tutarı 25 Bin Yeni Türk Lirasına Yükseltilmiştir.  27.04.2006
 2006/073  2006 Yılı Birinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları  25.04.2006
 2006/072  Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi 28 Nisan Cuma Gününe Kadar Uzatılmıştır.  25.04.2006
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN