VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2006/171  Tabelaların İlan Ve Reklam Vergisi Mükellefiyeti Hakkında 2 no lu Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri.  15.12.2006
 2006/170  Yatırım ve Teşvik Konusu.  13.12.2006
 2006/169  2007 Yılında Kullanılacak Defterleri Tasdik Ettirmeyi Unutmayınız.  13.12.2006
 2006/168  Yeni Teşvik Kararnamesine İlişkin 2006/3 Sayılı Uygulama Tebliği Yayınlandı.  09.12.2006
 2006/167  Menkul Sermaye İratlarındaki Kesintiler İçin Ayrı Bir Muhtasar Beyanname Verilmesine Gerek Kalmamıştır.  30.11.2006
 2006/166  YMM Üretim Raporlarının Verilme Süreleri ve Bildirimler Hakkında 12 no lu ÖTV Genel Tebliği  28.11.2006
 2006/165  2006 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 7,80  28.11.2006
 2006/164  Yapı Kooperatiflerinde Kurumlar Vergi Muafiyetlerinin Devamı İçin Gerekli Düzenlemeler.  25.11.2006
 2006/163  Ekim Ayı KDV Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.  20.11.2006
 2006/162  Ekim Ayı KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.  20.11.2006
 2006/161  2006 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %7,8 Olarak Belirlendi.  20.11.2006
 2006/160  Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Asgari Tutara Yükseltmeleri İçin Verilen Süre Yılsonunda Doluyor!  17.11.2006
 2006/159  İhraç Malı Taşıyan Kamyonlara Vergisiz Yakıt Kullanması Hakkında 11 No.lu ÖTV Tebliği Yayınlandı.  17.11.2006
 2006/158  2006 Yılı Emlak Vergisi 2'nci Taksitinizi Ödemeyi Unutmayınız.  16.11.2006
 2006/157  İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubu.  15.11.2006
 2006/156  Üçüncü Dönem Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.  09.11.2006
 2006/155  Üçüncü Dönem Geçici Vergi Beyanının Uzatılması İçin Sirküler İmza Aşamasında.  07.11.2006
 2006/154  Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin 39 no. lu Türkiye Muhasebe Standardı Yayınlandı.  06.11.2006
 2006/153  T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılabilecek.  02.11.2006
 2006/152  Finansal Araçlar, Sunuma İlişkin 32 No. lu Türkiye Muhasebe Standardı Yayınlandı.  02.11.2006
 2006/151  Gelir Vergilerine İlişkin 12 No. lu Türkiye Muhasebe Standardında Değişiklik Yapıldı.  01.11.2006
 2006/150  İki ve Üzerinde Sigortalı İşçi Çalıştıranlar da e-bildirge verecekler.  19.10.2006
 2006/149  Karapara ve Şüpheli İşlemlerle İlgili Olarak, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 5549 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi.  19.10.2006
 2006/148  Eylül Ayı KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatımı İle İlgili 43 no lu KDV Sirküleri Yayımlandı.  18.10.2006
 2006/147  Eylül Ayı KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.  17.10.2006
 2006/146  Fİnansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik.  10.10.2006
 2006/145  2006 / III. Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi İstisna Tutarının Endekslenmesinde Kullanılacak Olan Yeniden Değerleme ve ÜFE Oranları.  10.10.2006
 2006/144  2006 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı % 5,55  09.10.2006
 2006/143  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı  09.10.2006
 2006/142  Hisse Senedi, Hazine Bonosu-Devlet Tahvili ile Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Değerlemeye Tabi Tutulması Hakkında.  05.10.2006
 2006/141  Üçüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları  03.09.2006
 2006/140  Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Vergi indirimi Uygulaması Tasdik Kapsamına Alındı.  03.10.2006
 2006/139  GVK nun Menkul Kıymetlerdeki Stopajı Düzenleyen Geçici 67'nci Maddesiyle İlgili Olarak 258 no lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.  02.10.2006
 2006/138  Kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları, 1 Temmuz 2006 tarihinden geçerli olmak üzere artırılmıştır.  02.10.2006
 2006/137  İki ve üzerinde sigortalı çalıştıranlarda internet üzerinden e-bildirge uygulaması zorunluluğu getirilmiştir.  02.10.2006
 2006/136  İhraç Malı Taşıyan Araçların Vergisiz Yakıt Kullanımı ve Bazı Düzenlemeler Hakkında 100 No.lu KDV Genel Tebliği yayınlandı.  14.09.2006
 2006/135  İhraç Malı Taşıyan Kamyonlara Vergisiz Yakıt Kullanması Hakkında 11No.lu ÖTV Tebliği yayınlandı.  07.09.2006
 2006/134  Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ö.K.C Fişlerinin Fatura Yerine Geçen Belge Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Katma Değer Vergisi Yayınlandı.  07.09.2006
 2006/133  3 Sıra No’lu Türkiye–Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı.  30.08.2006
 2006/132  T.C. Kimlik Numaraları Artık Vergi Kimlik Numarası Olarak ta Kullanılabilecek !  29.08.2006
 2006/131  51 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği.  28.08.2006
 2006/130  Temmuz Ayına İlişkin KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 23 Ağustos'a Uzatıldı.  19.08.2006
 2006/129  Ba ve Bs Formlarına İlişkin 362 No.lu VUK Genel Tebliğ Yayınlandı.  17.08.2006
 2006/128  İhracat Malı Taşıyan Araçlara Vergisiz Yakıt Teslimi.  17.08.2006
 2006/127  TPE Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı.  16.08.2006
 2006/126  İstanbul'da Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Kuruluyor.  08.08.2006
 2006/125  Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamalarına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı.  08.08.2006
 2006/124  İndirimli Orana Tabi İşlemlerdeki İade Uygulaması İle 30.4.2006 Tarihinden Önce İhalesi Bitmiş Yapım İşlerinin Niteliği Hakkında 41 nolu Sirküler.  05.08.2006
 2006/123  Geçici Vergi beyannamesinin verilme süresi 14 Ağustos 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.  04.08.2006
 2006/122  Yurtdışından Gönderilen ve Değeri 100 Euro'yu Aşmayan Mallar, Gümrük Vergisine Tabi Değil.  04.08.2006
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN