VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2007/025  GVK Geç. 67 nci Mad. Kapsamındaki Gelirlerin İhtiyari Beyanı İle Tevkif Edilen Vergilerin Mahsup Ve İade İşlemlerine İlişkin 263 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.  08.03.2007
 2007/024  KDV İade Alacağının Geçici Vergiye Mahsup Edilmesi, Kalan Tutarın İadesi KDV Genel Tebliği Uyarınca Yerine Getirilecektir. 262 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.  06.03.2007
 2007/023  Yatırım İndiriminden Yararlanan Mükellefler Eski Orandan Vergi Ödeyecek.  05.03.2007
 2007/022  Elektronik Ortamda Gönderilen Beyannamelere İlişkin Olarak Verilecek Düzeltme Beyannamelerine de Elektronik Ortamda Gönderilme Mecburiyeti Getirilmiştir  01.03.2007
 2007/021  Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Paylarıyla İlgili Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı.  24.02.2007
 2007/020  Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 02 Nisan 2007 Tarihine Uzatıldı.  23.02.2007
 2007/019  Ba - Bs Formları Verilme Süresi Uzatımı İçin Hazırlanan Sirküler İmza Aşamasındadır.  20.02.2007
 2007/018  Ba Ve Bs Formlarına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklaması  19.02.2007
 2007/017  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 32 - 33 Sayılı Tebliğ Yayımlandı.  14.02.2007
 2007/016  Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı Plan Ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi...  14.02.2007
 2007/015  Tüm kurumlar vergisi mükellefleri Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile Geçici Vergi Beyannamelerini, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellefleri ise tüm vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor.  14.02.2007
 2007/014  Dördüncü Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ve Ocak 2007 Dönem KDV Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.  06.02.2007
 2007/013  Elektronik Ortamda Beyanname Düzenleme Hadlerinde Değişiklik Yapıldı.  05.02.2007
 2007/012  Finansal Araçlar Konusunda 7 No. lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yayınlandı.  03.02.2007
 2007/011  Motorlu taşıtlar Vergisi 1'nci Taksitini Ödemeyi Unutmayınız.  30.01.2007
 2007/010  2006 Yılı Yasal Defterlerinizin Kapanış Tasdikini Yaptırmayı Unutmayınız.  20.01.2007
 2007/009  Değerleme Kurlarıyla İlgili 366 No.lu VUK Genel Tebliği Yayınlandı.  18.01.2007
 2007/008  Türkiye'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarında Yapılan İşlemlerden Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Uygulaması Hakkında  10.01.2007
 2007/007  Prime Esas Kazançların Alt Üst Sınırları, İdari Para Cezaları, İlan Yoluyla Tebliğ Edilecek Tutarlar Ve Damga Vergisi Konularına İlişkin İç Genelge Yayınlandı  08.01.2007
 2007/006  Kurumlara Yapılan Bazı Ödemelere İlişkin Tevkifat Oranları.  06.01.2007
 2007/005  KOBİ lerin Banka ve Diğer Mali Kurumlara Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Vergi İstisnaları.  06.01.2007
 2007/004  Bazı İktisadi Kıymetlerin Faydalı Ömür Sürelerinde Değişiklik Yapıldı  05.01.2007
 2007/003  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Bazı Maddelerini İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlandı.  04.01.2007
 2007/002  Türk parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı.  04.01.2007
 2007/001  31 Aralık 2006 tarihinde uygulanacak döviz kurları  04.01.2007
 2006/196  2007 Yılında Geçerli Kıdem Tazminat Tavan Tutarı  28.12.2006
 2006/195  Stopaj Oranlarında İndirim.  29.12.2006
 2006/194  2007 Yılı Sigorta Primine esas Taban ve Tavan Tutarlar  28.12.2006
 2006/193  Yeni Asgari Ücret belirlendi!  26.12.2006
 2006/192  Mazbut Vakıflar Tarafından Elde Edilen Kira Gelirlerinde Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı Hakkında  26.12.2006
 2006/191  Diplomatik İstisna Konusunda 103 no lu KDV Genel Tebliği Yayınlandı.  26.12.2006
 2006/190  Limited ve Anonim Şirketlerin Asgari Sermaye Müracaat Tarihi 31.12.2007 Tarihine Uzatılmıştır.  26.12.2006
 2006/189  Motorlu Taşıtlar Vergisi nedeniyle Vergi Daireleri 30 Aralık 2006 tarihlerinde açık bulundurulacaktır.  25.12.2006
 2006/188  İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasdik Raporu Uygulaması.  25.12.2006
 2006/187  Vergi İadesi / Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması Hatırlatmaları  21.12.2006
 2006/186  2007 Yılı Emlak Vergilerine İlişkin 50 no.lu Tebliğ Yayınlandı.  20.12.2006
 2006/185  Dahilde İşleme Rejimi Kararına İlişkin Tebliğ Yayınlandı  20.12.2006
 2006/184  Gelir Vergisi Kanunu 259 no.lu Genel Tebliği Yayınlandı. İlişkin 2007 Yılında Uygulanacak bazı Had ve Tutarlar Belirlendi.  20.12.2006
 2006/183  2007 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Yayınlandı.  20.12.2006
 2006/182  İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde Sınır 10.800 YTL ye Yükseltildi.  20.12.2006
 2006/181  2006 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının Beyanına İlişkin 260 No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.  20.12.2006
 2006/180  2007 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran Ve Tutarları Yayınlandı  20.12.2006
 2006/179  2007 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi Yayınlandı.  20.12.2006
 2006/178  Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 2007 Yılında Uygulanacak Bazı Had ve Miktarlar  20.12.2006
 2006/177  Reeskont Oranı % 29'a Yükseltildi.  20.12.2006
 2006/176  2007 Yılında Uygulanacak Harçlar Tarifesi Yayınlandı.  20.12.2006
 2006/175  2007 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve istisna Tutarları Hkk.  20.12.2006
 2006/174  Değerli Kağıt Bedelleri, 1/1/2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Tespit Edilmiştir.  19.12.2006
 2006/173  1 Ocak 2007 tarihinden itibaren TC tabiiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numarası olarak TC kimlik numaraları (Mernis No) kullanılacaktır.  18.12.2006
 2006/172  e-bildirge Sözleşmelerinin D.V.'ne Tabi Olup Olmadığı Hakkında 16 no lu Damga Vergisi Sirküleri Yayınlandı.  16.12.2006
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN