VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.
SAYI KONU TARİH
 2010/023  Damga Vergisi Uygulamasında Nüsha ve Suret Konusu Hakkında Sirküler Yayınlandı.  05.04.2010
 2010/022  Birinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları  03.04.2010
 2010/021  Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Tesvikinin Uygulanmasına İliskin Danıstay Kararı Yayınlandı.  31.03.2010
 2010/020  Kredi Kartı Faizine Sınırlama Geldi Bankalar en Fazla Aylık Yüzde 2,80 Faiz Alabilecek.  09.03.2010
 2010/019  Aerosol Üretimi İçin Kullanılacak LPG’ lerde ÖTV Oranı Sıfır Oarak Belirlendi.  06.03.2010
 2010/018  E-Fatura Uygulamasıyla İlgili 397 No.lu V.U.K. Genel Tebliği Yayınlandı.  05.03.2010
 2010/017  Yatırım ve İstihdama Yönelik Tesvik Sirküleri Yayınlandı.  05.03.2010
 2010/016  KKTC Gündelikleri Belirlendi.  05.03.2010
 2010/015  Combo Araçların Bir Kısmı Binek Oto Kapsamına Alındı.  05.03.2010
 2010/014  KDV İadelerinde Kolaylık. Elektronik Ortamda Alınacak İndirilecek ve Yüklenilen KDV Listelerinin Doldurulması Hakkında Açıklama.  22.02.2010
 2010/013  Aralık 2009 Dönemi Ba Ve Bs Formları Hakkında Önemli Not.  05.02.2010
 2010/012  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılmasına Dair Kanun  05.02.2010
 2010/011  B Formlarına İliskin Tebliğ (VUK 396 nolu) Yayınlandı  04.02.2010
 2010/010  KDV İade Talebi Listelerinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesine İliskin Açıklamalar  04.02.2010
 2010/009  MTV Tahsiline Yetkili Vergi Dairelerinde Fazla Mesai  30.01.2010
 2010/008  KDV İadelerinin Hızlandırılmasına ilişkin Yeni Dönem Baslıyor.  27.01.2010
 2010/007  Serbest Bölgelere Getirilen Mallardan Alınan Ücretlerde Değisiklik Yapıldı.  22.01.2010
 2010/006  Yeni Özelge Sistemi Hakkında VUK 395 nolu Tebliği Yayınlandı.  18.01.2010
 2010/005  Yılsonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurlarıyla İlgili 394 nolu VUK Tebliği Yayınlandı.  15.01.2010
 2010/004  31.12.2009 Tarihi İtibarı ile Şirket Aktifinde Yer Alan Menkul Değerlerin VUK’nun 279’ uncu Mad. Gereğince Değerlemeye Tabi Tutulması  06.01.2010
 2010/003  Dördüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları  05.01.2010
 2010/002  Damga Vergisi Oranlarına Dikkat...  04.01.2010
 2010/001  Araç Satıs ve Devirleri Mayıs 2010 Dönemine Kadar Noterlerden Yapılmaya Devam Edilebilecektir.  04.01.2010
 2009/131  1 Ocak 2010 – 30 Haziran 2010 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi, Yurt Dışı ve KKTC Gündelik Tutarları Belirlenmiştir.  31.12.2009
 2009/130  2010 Yılında Uygulanacak Olan Kıdem Tazminatı ile Aile ve Çocuk Yardımı Tutarları Belirlenmiştir.  31.12.2009
 2009/129  2010 Yılı Motorlu Tasıt Vergileri Belirlendi  31.12.2009
 2009/128  2010 Yılında Uygulanacak Harçlar Yayınlandı  31.12.2009
 2009/127  2010 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran Ve Tutarları Belirlendi  31.12.2009
 2009/126  2010 Yılı Değerli Kâğıt Bedelleri Belli Oldu  31.12.2009
 2009/125  2010 Yılına İlişkin Yeni Asgari Ücret Belirlendi.  30.12.2009
 2009/124  2010 Yılında Uygulanacak Bazı Oran Ve Tutarlar. Vergi Usul Kanunu 393 nolu Genel Tebliğ  29.12.2009
 2009/123  2010 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi Yayınlandı.  29.12.2009
 2009/122  2010 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları. VVİVK 41 nolu GT.  29.12.2009
 2009/121  Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermeye Süreleri Uzatıldı.  28.12.2009
 2009/120  5941 Sayılı Yeni Çek Kanun ile Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır.  28.12.2009
 2009/119  Motorlu Tasıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri Cumartesi Günü Açık Olacak.  25.12.2009
 2009/118  2008 Yılı İndirimli Orana Tabi Teslimlere Ait İade Talepleri, Kasım KDV Beyannamesiyle Verilmesi Gerekmektedir.  22.12.2009
 2009/117  Merkez Bankasınca Reeskont Ve Avans İslemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Belirlendi  22.12.2009
 2009/116  Varlık Barısı Hakkında İç Genelge Yayınlandı.  09.12.2009
 2009/115  113 No.lu KDV Genel Tebliği Yayınlandı  05.12.2009
 2009/114  2010 Yılı Defterlerinizin Tasdikini Unutmayınız.  02.12.2009
 2009/113  Tecil Faizi Yıllık % 19’a İndirildi.  23.11.2009
 2009/112  Ücret Vergileri İle İlgili Verilecek İhtirazi Kayıt Hakkında  21.11.2009
 2009/111  Gecikme Zammı Oranı Aylık % 1,95’e İndirildi  19.11.2009
 2009/110  2009 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi  14.11.2009
 2009/109  Sigortalı Bildirimi ve İşyerine İlişkin Bildirimler İçin Verilen Belgelerin Birleştirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Yer Aldığı 12.10.2009 tarihli ve 2009-121 sayılı Genelge  29.10.2009
 2009/108  İstanbul Vergi Dairesi Baskanlığının “Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Faturalar” Baslıklı Duyurusu  28.10.2009
 2009/107  Artık Takdir Komisyonlarına Sevk İslemi Zamanasımını Kesemeyecek.  16.10.2009
 2009/106  Gelir İdaresi Baskanlığı Anayasa Mahkemesinin İptal Kararları İle İlgili Basın Açıklaması Yaptı.  16.10.2009
 2009/105  Devreden Yatırım İndiriminden Yaralanma Süresini Kısıtlayan Düzenleme Anayasa Mahkemesince İptal Edildi.  16.10.2009
Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN